Київський Національний економічний університет КНЕУ

Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права ”КРОК”

Європейський університет ЄУ

Національна академія Внутрішніх справ(міліція, юристи, юридичний, право та психологія) НАВС

Київська гуманітарна академія КГА

Міжнародний Соломонів університет МСУ

Київський університет туризму, економіки та права КУТЕП

Міжгалузева академія управління МАУ

Київський Національний торгівельно-економічний університет КНТЕУ

Академія муніципального управління АМУ

Київський Національний університет технологій і дизайну КНУТД

Київська державна академія водного транспорту КДАВТ

Межрегіональна академія управління персоналом МАУП

Київський національний університет будівництва і архітектури КНУБА

Національний технічний університет «КПІ»

Національний педагогічний університет НПУ імрагоманова

Національний університет фізичного виховання і спорту України НУФВСУ

Київський університет імені Бориса Грінченка КУБГ

Національний університет біоресурсів та природокористування НУБІП

Національний транспортний університет НТУ

Національна академія служби безпеки України НА СБУ

Київський інститут міжнародних відносин КІМВ

Національний авіаційний університет НАУ

Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

Київський національний лінгвістичний університет КНЛУ

Національний університет харчових технологій НУХТ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Київський національний університет культури і мистецтва

Національний академія прокуратури

Національна академія управління

Київський університет права при Академії наук України

Київський інститут Національного університету "Одеська юридична академія"

Национальная академия внутренних дел
Киевский Национальный торгово-экономический университет
Киевский Национальный университет технологий и дизайна
Национальный транспортный университет
Киевская государственная академия водного транспорта
Киевский Национальный экономический университет
Межрегиональная академия управления персоналом
Национальный педагогический университет
Академия муниципального управления
Государственный экономико-технологический университет транспорта
Киевский университет имени Бориса Гринченко
Межотраслевая академия управления
Высшее учебное заведение "Университет экономики и права" КРОК "
Киевский университет туризма, экономики
и права
Международный Соломонов университет
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Национальный университет пищевых технологий
Национальная академия статистики, учета и аудита
Киевский национальный лингвистический университет
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
Национальный технический университет «КПИ»
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Европейский университет
Киевская гуманитарная академия
КНУ Шевченко
Международный научно-технический университет имени Юрия Бугая
Национальная академия Службы безопасности Украины
Национальный авиационный
университет
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Киевский университет управления и предпринимательства
Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства
Национальный университет ГНС

National academy of Internal Affairs
Kyiv’s National Commerce and the Economic University
Kyiv’s National University technology and design
National transport University
Kiev’s state academy & Shipping
Kyiv’s National the Economic University
Regional academy management personnel
National pedagogical university
Academy of municipal management
State economic and technological University of Transport
Kyiv’s University named Boris Hrynchenko
Industrial academy management
High school "The University of Economics and Law" Krok "
Kyiv’s University of Tourism, Economics and law
International Solomon University
Kyiv’s National University of Construction and architecture
National University food’s technologies
National academy statistics, auditing and audit
Kyiv’s national linguistics University
National University "Kyiv-Mohylyanskaya academy"
Technical University of National "KPI"
National University physical culture of education and sports of Ukraine
Europe University
Kiev’s humanitarian academy
Kyiv National Shevchenko
International Scientific and Technical University named Yuri Bugay
National academy secret service of Ukraine
National aviation University
National University of nature
Kyiv’s university management and entrepreneurship
Kyiv’s state institute of arts and crafts of art
National University GNS

Такси Киева: телефоны, тарифы, сайты.
Службы такси города Киев

Такси Киева: АБВ такси

тел.: (044) 331-64-22;
(093) 144-72-33;
(050) 385-75-78.

Такси Киева: Абсолют-такси

тел.: (044) 455-95-95;
(044) 502-15-02;
(093) 455-95-95.

Такси Киева: Абсолют Плюс Такси

тел.: (044) 455-99-55;
(093) 397-03-97.

Такси Киева: Авалон такси

http://taxikiev.in.ua
тел.: (044) 221-11-33;
Vip (044) 227-41-04
8-067-324-66-06
8 (093) 329-00-03
8 (095) 576-62-28

Цена: стоимость проезда по Киеву - 2,00 грн. за 1 км., за городом - 1,75 грн. за 1 км.

Такси Киева: Авеню такси

http://www.taxi-avenue.kiev.ua/
тел.: +38 044 503 73 73
+38 096 481 33 33
KYIVSTAR
+38 093 232 73 73
LIFE

Цена: минимальная стоимость поездки - 25 грн., стоимость проезда по Киеву - 2,20 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Автотакс

www.avtotaks.kiev.ua
тел.: (044) 502-39-39
(044) 200-03-03

Такси Киева: Аврора такси

тел.: (044) 227-10-00;
(097) 041-25-20;
(063) 487-88-20.

Такси Киева: Алло такси

тел.: (044) 237-75-75;
(044) 502-13-84

Такси Киева: Альфа такси

http://kievtaxi.org

тел. (044) 227-71-11;
(044) 535-71-54;
(067) 233-63-65;
(093) 406-67-67;
(050) 705-75-85

Цена: стоимость проезда по Киеву - 2,40 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Барс такси

тел.: (044) 237-21-00,
(044) 531-4-531

Такси Киева: Блюз

тел.: (044) 529-3000,
(044) 531-95-95

Такси Киева: Боливар

тел.: (044) 531-4-531
KievStar: (8 067) 500-64-52
UMC: (8 050) 387-86-09

Такси Киева: Бумер такси

тел.: (044) 383-91-55;
(093) 240-06-96;
(066) 389-80-10.

Такси Киева: Бизнес-такси

тел.: (044) 331-20-10;
(063) 305-20-10;
(097) 120-20-10.

Такси Киева: Вектор такси

тел.: (044) 284-00-00;
(050) 466-21-00;
(093) 177-02-53

Такси Киева: Виват

www.vivat-taxi.com.ua

597 - бесплатно з любого мобильного телефона
тел.: (044) 503-02-02
(044) 587-9-587
(044) 332-8-444

Цена: минимальная стоимость поездки - 25 грн., стоимость проезда по Киеву - 2,50 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Визит

тел.: (044) 451-74-47

Такси Киева: Галант такси

тел.: (044) 353-02-15;
(044) 353-02-17.

Такси Киева: Гранд такси

www.grandtaxi.com.ua

тел.: (044) 222-3-222;
(044) 237-3-000
(044) 237-36-76
(067) 714-90-66
(063) 237-36-76

Цена: минимальная стоимость поездки - 25 грн., в центре города - 30 грн., стоимость проезда за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Дельта-такси

тел.: (044) 459-07-00,
(044) 238-82-84,
(044) 495-19-19
KievStar: (8 067) 945-70-00
UMC: (8 050) 691-80-00
DCC: 568-20-00

Такси Киева: Джем-такси

тел.: (044) 502-85-55;
(067) 502-85-55;
(063) 271-75-22.

Такси Киева: Евро-такси

тел.: (044) 249-40-40,
(044) 246-10-36

Такси Киева: Зеленый огонек

тел.: (044) 502-33-30;
(044) 581-14-14.

Такси Киева: Касан такси

тел.: (044) 495-11-11

Такси Киева: Каштан такси

тел.: 402 (для всех мобильных операторов);
(044) 424-88-33.

Такси Киева: Лада такси

www.lada-taxi.com.ua

тел.: (044) 535-52-52
(098) 535-52-52

(093) 535-52-52
(095) 535-52-52

Такси Киева: Лев такси

тел.: (044) 238-81-81;
(095) 211-81-81;
(093) 527-81-81.

Такси Киева: Левобережное такси

тел.: (044) 229-43-51;
(063) 733-61-03.

Такси Киева: Лидер

тел.: (044) 578-06-06,
(044) 459-06-06

Такси Киева: Лимузин такси

www.limuzintaxi.com

тел.: +380 44 502 08 08,
+380 44 207 37 37,
+38 097 287 78 18,
+38 068 353 13 14,
+38 063 233 0 233,
+38 066 33 777 30

Цена: минимальная стоимость поездки - 28 грн., в центре Киева - 32 грн.

Такси Киева: Лимузин Прокат

www.li.kiev.ua

тел.: (044) 22-919-32

05-05-059-059

Цена: Зима (21.11-31.03):
Седан 200-300 гривен за 1 час проката + 200 гривен за приезд-отъезд* автомобиля.
Лимузин 300-450 гривен за 1 час проката + 300 гривен за приезд-отъезд* автомобиля.
За городом – почасово или 6-10 гривен за 1 км, по договору; при этом оплачивается возврат автомобиля в г. Киев.
Неочищенная от снега и льда дорога, более 10% маршрута: +50% от стоимости 1км.
Ночное время (20.00 – 8.00): +30%

Лето (1.04-20.11):
Седан 250-350 гривен за 1 час проката + 250-350 гривен за приезд-отъезд* автомобиля.
Лимузин 300-600 гривен за 1 час проката + 300-600 гривен за приезд-отъезд* автомобиля.
За городом – почасово или 6-10 гривен за 1 км, по договору.
Ночное время (23.00 – 7.00): +20%

*Примечание: плата за приезд-отъезд автомобиля для заказов продолжительностью менее 4-х часов.

Такси Киева: Лыбидь

тел. (044) 459-99-29

Такси Киева: Мерс такси

тел. (044) 237-75-75,
(044) 266-98-56

Такси Киева: Метеор такси

http://taxi-meteor.kiev.ua

7393, бесплатно с мобильных
(044) 393-7-393
093 639-33-33
068 458-33-33
066 320-33-33
098 619-33-33

Цена: по Киеву - 2,6 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: МиМакс такси

тел.: (044) 536-00-00 Звонки с мобильного бесплатно (Callbac).

Такси Киева: Назари Такси

www.nazari.com.ua

2323 - звонок с мобильного бесплатно

тел.: (044) 535-7777
(067) 208-68-68

(093) 329-68-68
(095) 494-68-68

Цена: минимальная стоимость поездки - 26 грн., стоимость проезда по Киеву - 2,50 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Народное Такси

тел.: (044) 520-05-20;
(093) 387-05-20;
(067) 444-05-20.

Такси Киева: Наше такси

тел.: (044) 200-44-44;
(093) 275-44-44;
(098) 546-44-44.

Такси Киева: Оптимальное такси

http://optima.fm

579, бесплатно с мобильных
(044)467-5-467
(044)499-98-98
(044)498-01-01
(044)362-01-01
(067)665-54-64
(098)900-30-01
(066)215-06-01
(066)088-25-08
(063)119-57-70
(068)704-96-96

Цена: минимальная стоимость поездки при наличном расчете - 25 грн. (до 4 км.), в центре Киева - 32 грн., при безналичномй расчете (до 3 км.) - 32 грн. и 41 грн. соответственно.

Такси Киева: Пан-Такси

тел.: (044) 454-14-54;
709 с мобильного бесплатно.

Такси Киева: Партнёр-Такси

тел.: (044) 234-44-44;
(044) 247-00-00.

Такси Киева: Премиум Такси

тел.: (044) 502-22-20;
(050) 411-22-20;
(093) 977-22-20.

Такси Киева: Просто такси 229

тел.: 229 с мобильного,

(044) 200-92-29;
(044) 229-72-29.

Такси Киева: Профи-такси

тел.: (044) 377-77-47 (многоканальный);
(044) 355-02-02.

Такси Киева: Радио-такси

тел.: (044) 249-62-49
KievStar: (8 067) 405-62-49
UMC: (8 050) 322-92-49

Такси Киева: Симка такси

тел.: (044) 501-07-07;
(067) 239-07-07;
(093) 239-07-07.

Такси Киева: Такси Авеню

тел.: (044) 503-73-73;
(093) 232-73-73;
(096) 481-33-33.

Такси Киева: Такси Астра

тел.: (044) 528-48-48;
(067) 528-48-48;
(050) 528-48-48.

Такси Киева: Такси Гепард

тел.: (044) 503-35-03;
(067) 503-35-03;
(093) 503-35-03.

Такси Киева: Такси Двойка

тел.: (044) 233-02-33.

Такси Киева: Такси Клуб 2012

тел.: (044) 222-20-12;
(063) 212-20-12;
(098) 212-20-12.

Такси Киева: Такси КОПЕЙКА

тел.: (044) 390-13-90;
(050) 337-90-90.

Такси Киева: Такси Лада

тел.: (044) 535-52-52;
(098) 535-52-52;
(093) 535-52-52.

Такси Киева: Такси Максим

тел.: (044) 200-25-25;
(096) 508-25-25;
(093) 716-25-25.

Такси Киева: Такси Миллион

тел.: (044) 525-00-00;
(063) 582-00-00;
(096) 552-00-00.

Такси Киева: Такси Михалыч

тел.: (044) 295-32-95;
(093) 747-12-95;
(067) 676-12-95.

Такси Киева: Такси-Ностальжи

тел.: (044) 222-65-65;
(063) 309-89-99;
(068) 106-89-99.

Такси Киева: Такси Окей

тел.: (044) 393-03-03;
507 с мобильного бесплатно.

Такси Киева: Такси Ортус

тел.: (044) 502-09-09 (callback).

Такси Киева: Такси Светлячок

тел.: (044) 227-42-74;
(067) 327-42-74;
(093) 249-24-99.

Такси Киева: Такси Сова

тел.: (044) 353-99-55;
(093) 244-99-55;
(097) 199-99-55.

Такси Киева: Такси Старт

тел.: (044) 362-92-82;
(044) 227-60-55.

Такси Киева: Такси Терминал

тел.: (044) 331-62-22;
(067) 444-38-04;
(093) 617-44-22.

Такси Киева: Такси Тройка

тел.: (044) 233-77-33;
(044) 237-00-47;
(093) 320-30-30.

Такси Киева: Танк-Такси

тел.: (044) 383-88-00;
331-38-38 Бесплатно с мобильного

Такси Киева: Такси Фаворит

тел.: (044) 493-33-33;
(097) 312-33-33;
(063) 312-33-33.

Такси Киева: ТОП Такси

www.top-taxi.org

тел.: (044) 599-79-79
(097) 579-79-79
(099) 449-79-79
(093) 545-79-79

Цена: минимальная стоимость поездки - 25 грн., стоимость проезда по городу Киев - 2,5 грн. за 1 км., за городом - 4 грн. за 1 км.

Такси Киева: Фора-такси

тел.: (044) 377-77-17 (многоканальный);
(093) 236-76-76.

Такси Киева: Фортуна

www.200-02-02

тел.: 044-200-02-02
063-822-02-02
096-220-02-02
050-888-91-91

Цена: минимальная стоимость поездки - 28 грн., в центре Киева - 33 грн., стоимость проезда за городом - 5 грн. за 1 км.

Такси Киева: Шансон такси

www.taxi.co.ua

(044) 590-59-59
(097) 590-59-59

(093) 590-77-44
(050) 590-59-59

Такси Киева: ШИК такси

тел.: (044) 222-22-22;
(044) 501-15-01.

Такси Киева: Такси Экипаж

тел.: (044) 353-13-53;
(095) 353-13-53;
(063) 353-13-53.

Такси Киева: Эко такси

тел.: 1577-с городского;
377-с мобильного;
(044) 594-05-94.

Такси Киева: Экспресс Такси

тел.: (044) 238-28-28;
(044) 538-03-03;
(093) 538-03-03
(044) 239-15-15,
(044) 495-14-14

Такси Киева: Элит-такси

тел.: (044) 248-82-48;
(044) 238-82-38;
(044) 537-35-36.

Такси Киева: Эталон Такси

www.etalontaxi.com.ua

тел. 1625
(044) 391-3-391
(044) 501-5-501
(044) 502-54-54
(067) 463-54-54
(050) 340-54-54
(063) 237-54-54
(068) 382-54-54

Цена: минимальная стоимость поездки - 28 грн., стоимость проезда за городом - 4,50 грн. за 1 км.

Такси Киева: Это такси

тел.: (044) 233-45-35;
(063) 584-16-04.

Такси Киева: Ягуар такси

тел.: (044) 237-70-70;
(044) 270-46-46;
(044) 332-26-00;
(044) 332-27-00.

Такси Киева: Янус такси

тел.: (044) 599-25-99.

Такси Киева: Такси-13

тел.: (044) 200-13-13;
(096) 370-13-13;
(063) 484-13-13.

Такси Киева: Такси 1554

тел.: 1554 (cтоимость одной минуты разговора – 1,70 грн.).

Такси Киева: Такси-1629

http://taxi-1629.com.ua

(044)499-16-29
(067)499-16-29
(068)499-16-29
(099)633-99-99
(063)973-99-99
(093)557-99-99
(093)558-99-99

Цена: минимальная стоимость поездки - 25 грн.

Такси Киева: Такси 220

тел.: (044) 220-00-54.

Такси Киева: Такси 725

тел.: (044) 227-25-20;
(067) 527-17-47.

 Такси Киева: ATS- taxi

тел.: (044) 238-20-28 (многоканальный).

Такси Киева: Aviz - taxi

www.aviz.co.ua

тел.: (044) 383-04-88;
(099) 732-92-98;
(093) 031-98-93;

(063) 278-88-08;
(097) 986-73-18

Такси Киева: Cruise taxi

тел.: (044) 540-40-40;
(044) 510-40-40;
(093) 925-40-40.

Такси Киева: DeLuxe такси

тел.: (044) 233-28-10;
(063) 233-28-10;
(098) 233-28-10.

Такси Киева: FM-такси

тел.: (044) 502-05-02;
(044) 502-05-01.

Такси Киева: Forsage-Taxi

тел.: (044) 331-02-02;
(098) 322-02-02;
(093) 282-02-02.

Такси Киева: FOX-такси

тел.: (044) 237-62-37;
(063) 237-62-37;
(097) 067-25-25.

Такси Киева: Joker такси

тел.: (044) 233-37-17;
(067) 445-07-17;
(063) 233-37-17.

Такси Киева: Kiss такси

тел.: (044) 353-72-72;
(097) 307-72-72;
(093) 439-72-72.

Такси Киева: Lion taxi

тел.: (098) 133-33-50;
(066) 888-77-68;
(093) 295-22-95.

Такси Киева: Sierra Taxi

тел.: (044) 221-31-22;
(067) 905-12-22;
(063) 407-12-22.

Такси Киева: S&V Люкс такси

тел.: (044) 237-59-99,
(044) 237-39-99

Такси Киева: Taxis

тел.: (044) 592-54-54
UMC: (050)384-62-46

Такси Киева: Top Taxi

тел.: (044) 599-79-79 (CallBack с мобильного);
(093) 545-79-79.

Такси Киева: Ua-Taxi

тел.: (098) 236-69-99;
(099) 236-69-99;
(063) 526-69-99.

Такси Киева: Vivat-taxi

тел.: 597 с мобильного,

(044) 587-95-87.